საქართველოს მთავრობის დადგენილება სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების
14.06.2019
ინტერვიუ დავით ჩხეიძესთან
07.06.2019
დამტკიცდა საიუბილეო მედალი ,,საქართველოს სასაზღვრო ავიაცია -20 წელი“
01.05.2019
ჰერალდიკის საბჭომ დეპუტატები დავით მათიკაშვილი და ვანო ზარდიაშვილი დაა
29.03.2019
გამოფენა რუსთავის ისტორიულ მუზეუმში
20.03.2019
ძალაში შევიდა კანონი „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ“
19.03.2019
საიუბილეო მედალიონის ესკიზი ჰერალდიკის საბჭოში შეიქმნა
12.03.2019
სახელმწიფო დროშის დღე 2019
15.01.2019
14 იანვარი სახელმწიფო დროშის დღე
10.01.2019