ინტერვიუ დავით ჩხეიძესთან
30.06.2018
ჰერალდიკის საერთაშორისო ფორუმი ვილნიუსში
14.06.2018
კონკურსი ზუგდიდიდის მუნიციპალიტეტში
11.06.2018
ონის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები ჰერალდიკის საბჭოში
11.06.2018
გამოფენა უკრაინაში ქ.კიევში
30.05.2018
გამოფენა უკრაინაში
29.05.2018
საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოები
27.05.2018
26 მაისი- ისტორიული დროშების გამოფენა
26.05.2018
საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების კრებულის პრეზენტაცია
24.05.2018