კონფერენცია წყალტუბოში
გამოფენა მარნეულში
ისტორიის დოქტორის მამუკა წურწუმიას მონოგრაფიის პრეზენტაცია
კასპის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის წინ სახელმწიფო დროშა სანიმუშოდ სწორადაა აღმართული
საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის პირველი ეროვნული კონფერენცია