საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოები
27.05.2018
26 მაისი- ისტორიული დროშების გამოფენა
26.05.2018
საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების კრებულის პრეზენტაცია
24.05.2018
საქართველოს რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები
18.05.2018
გამოფენა ფოთში
17.04.2018
დადგინდა მცხეთის გერბი და დროშა
15.03.2018
კონკურსი გორის მუნიციპალიტეტში
13.03.2018
ამბროლაურის გერბი და დროშა
12.03.2018
პრეზენტაცია ჰერალდიკის საბჭოში
28.02.2018