სემინარი: ავტონომიური რესპუბლიკების სიმბოლოები ბათუმი 19.11.22
21.10.22. ბექა ჭიჭინაძის წიგნის პრეზენტაცია
01.09.22. პრეზიდენტმა ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა გონგაძე ღირსების ორდენით დააჯილდოვა
27.07.22. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმართული დროშები საერთო ჰერალდიკური მემკვიდრეობაა
11.07.22. დამტკიცდა დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელთა უნიფორმები
20.06.22. დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს თანამშრომელთა უნიფორმა
გ ი ლ ო ც ა ვ თ
19.04.22.დამტკიცდა სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ემბლემა
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების შენობებზე დროშის და გერბის განთავსების შესახებ 13.04.2022.
უკრაინის სიმბოლიკა
სახელმწიფო სიმბოლოების მუდმივად აღმართვის და სრული სახით გამოსახვის შესახებ 16.02.2022
დამტკიცდა მინერალური რესურსების სააგენტოს ემბლემა 10.02.2022
დამტკიცდა ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს ემბლემა 02.02.2022
სახელმწიფო დროშის დღე
კანონპროექტი ევროკავშირისა და ნატოს სიმბოლოთა შებღალვის შესახებ 28.12.2021
ახლად აღმოჩენილი მონეტის შესახებ 24.12.2021
სემინარი და ჰეროლდის მე-10 ნომრის პრეზენტაცია 23.12.2021
დამტკიცდა დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ემბლემა 26.11.2021