27.07.2015 გორის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების კონკურსი
20-25 ივლისი 2015 თანამედროვე ქართული სახელმწიფო სიმბოლოების გამოფენები ცაგერში და ამბროლაუში
14,07,2015 ქალაქ თელავის სიმბოლოების კონკურსი
ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოს გამოფენები სამცხე-ჯავახეთში
ქალაქ ოზურგეთის სიმბოლოების კონკურსი
ვანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს 24/06/2015
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს.
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს
ჟურნალი "ჰეროლდი N3 " პრეზენტაცია
ახალი პორტოლანები ფლორენციიდან
მესტიის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოები
დმანისში და ბოლნისში გაიმართა გამოფენა