დამტკიცდა შსს აკადემიის ემბლემა და უნიფორმები 06.08.20.
დამტკიცდა საქართველოს პრეზიდენტის დროშა და მისი აღმართვისა და გამოფენის წესი
საქართველოს პრეზიდენტის დროშასთან დაკავშირებით
საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების ვირტუალური გამოფენა 27.05.20.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
დამტკიცდა თელავის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოები
სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ემბლემის დამტკიცების შესახებ
შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის ლოგო 05.02.20
თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების დამტკიცების შესახებ 16.01.20
საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე 2020
დამტკიცდა უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ემბლემები 07.11.19.
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემა 21.10.2019.
კონფერენცია მესტიაში 28.09.2019.
საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო დროშა და საქართველოს ყოფილი სახელმწიფო გერბი გამოცხადდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად.
14.06.2019 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 ივნისის დადგენილება
19.03.2019. ძალაში შევიდა კანონი „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ“
საიუბილეო მედალიონის ესკიზი ჰერალდიკის საბჭოში შეიქმნა 12.03.2019.
კანონპროექტი სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ
ქართული ისტორიული და თანამედროვე სიმბოლოების გამოფენა კიევში. 29,05,2018
საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების კრებულის პრეზენტაცია. თბილისის საკრებულოში 19 სთ. 25.05.2018
26 მაისი- ისტორიული დროშების გამოფენა
საქართველოს რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები
თბილისის სიმბოლიკასთან დაკავშირებით საკრებულოში შეხვედრა გაიმართა