საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე
გილოცავთ შობა-ახალ წელს
ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის პირველი ეროვნული კონფერენცია
25 თებერვალი - საბჭოთა ოკუპაციის დღე
ჟურნალ ჰეროლდის პრეზენტაცია
ჰერალდიკის საბჭოს წარმომადგენლები პორტუგალიაში
საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღე