ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის კონკურსი
კონკურსი ახალციხის მუნიციპალიტეტში
25 თებერვალი - საბჭოთა ოკუპაციის დღე
თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს
14 იანვარი- სახელმწიფო დროშის დღე
ჟურნალ ჰეროლდის პრეზენტაცია
State Council of Heraldry in Portugal