ჰერალდიკისა და ვექსილოლოგიის პირველი ეროვნული კონფერენცია
კონკურსი ახალციხის მუნიციპალიტეტში
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის კონკურსი
25 თებერვალი - საბჭოთა ოკუპაციის დღე
14 იანვარი- სახელმწიფო დროშის დღე
ჟურნალ ჰეროლდის პრეზენტაცია
ჰერალდიკის საბჭოს წარმომადგენლები პორტუგალიაში